Anders Kocken asemakaavasuunnitelmasta vuodelta 1810 käy ilmi vuonna 1808 palossa tuhoutunut alue. Suunnitelma perustui paloa edeltävään asemakaavaan. Kuva: Stenius 1969: Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. Helsinki. Alkup. kartta: Kansallisarkisto.

Sulje ikkuna