Dendrokronologia

Dendrokronologista tutkimusmenetelmää käytetään puumateriaalin iänmääritykseen. Menetelmä perustuu puiden lustojen eli vuosirenkaiden kasvun vaihteluihin. Vuosittain syntyvä lusto on sitä paksumpi, mitä edullisemmat kasvuolosuhteet ovat. Samankaltaiset paksuuden vaihtelut ovat nähtävissä kaikissa puissa, jotka ovat kasvaneet samalla ilmastoalueella samoissa olosuhteissa.

 

Puunäytteen ajoituksessa käytetään apuna puun lähtöalueelta laadittua lustokalenteria, joka perustuu alueen puuston vuosirengaskasvun keskiarvoon. Tutkittavan puunäytteen vuosirenkaiden kasvun vaihteluista tehtyä käyrää verrataan puun lähtöalueen lustokalenteriin. Kun toisiaan vastaavat vaihtelut käyrissä löytyvät, saadaan puulle ajoitus.

 

Ajoitettavan näytteen tulisi olla mäntyä tai kuusta, sillä näille lajeille on olemassa kattavia alueellisia lustokalentereita. Lisäksi näytteessä tulisi olla enemmän kuin viisikymmentä vuosirengasta varman ajoitustuloksen saamiseksi. Puusolukon pitää olla ehjää niin, että lustot eivät ole esimerkiksi lahoamisen vuoksi vaurioituneet. Puun tarkan kaatovuoden selvittämiseksi tarvitaan näyte, jossa alkuperäinen kuorenalaispinta on vielä jäljellä.


Sulje ikkuna