Fosfaattikartoitus

Ihmisen toiminta tuottaa maaperään erilaisia orgaanisia jätteitä, jotka sisältävät fosforia eri muodoissa. Orgaanisen aineksen hajotessa maahan liukenee fosfaattia, joka sitoutuu maaperään. Mittaamalla maaperästä otettujen näytteiden fosforipitoisuutta yksinkertaisin laboratoriokokein voidaan määritellä alueita, joilla on ollut intensiivistä ihmistoimintaa.


Sulje ikkuna