Arkeo-osteologia

Arkeo-osteologialla tarkoitetaan arkeologisilta kaivauksilta löydettyjen luiden ja luunpalasten tutkimusta. Ihmisen luurangosta määritetään esimerkiksi ikä ja sukupuoli. Joskus luista voidaan tunnistaa myös ihmistä vaivanneita tauteja, löytää merkkejä tapaturmista tai väkivallasta sekä nähdä esimerkiksi ravitsemukseen liittyviä seikkoja. Eläinten luista selvitetään, minkä eläimen luu on kyseessä ja mistä kohdasta luurankoa se on peräisin. Lisäksi osasta luista voidaan nähdä eläimen ikä, sukupuoli ja koko. Näiden tietojen avulla osteologi voi tutkia menneisyyden karjanhoitoa ja ihmisten ruokavaliota sekä eläinten ulkonäköä ja kokoa.

 

Eläinten luita tutkivan osteologin tärkein työväline on vertailukokoelma, josta löytyvät Suomessa esiintyvien tai esiintyneiden eläinten luurangot. Pienenkin luunsirun tunnistaminen on mahdollista, kun sitä voi verrata kokonaisiin luihin, joiden laji varmasti tiedetään. Mitä pienemmiksi siruiksi luut ovat hajonneet, sitä vaikeampaa niiden määritys on, ja osa luunpalasista jää yleensä tunnistamatta.


Sulje ikkuna