Paleoekologiset tutkimukset

Paleoekologisilla tutkimuksilla selvitetään seikkoja vanhasta elinympäristöstä. Tutkimukset perustuvat arkeologisista maakerroksista ja esimerkiksi järvien ja soiden pohjasedimenteistä otettuihin maanäytteisiin, joista voidaan tutkia kasvien ja hyönteisten mikroskooppisen pieniä, vuosisatojen tai jopa tuhansien vuosien ikäisiä fossiilisia jäänteitä. Niitä ovat mm. siitepölyt, kasvisolukoihin liuenneesta piistä muodostuneet fytoliitit, piilevät sekä makrofossiiliset kasvinjäänteet kuten siemenet. Jäänteet on toisinaan mahdollista ajoittaa radiohiiliajoitusmenetelmällä. Näin voidaan selvittää esimerkiksi jonkin viljalajin viljelyhistoriaa tietyllä alueella.


Sulje ikkuna