Radiohiiliajoitus

Radiohiili (14C) syntyy kosmisen säteilyn vaikutuksesta ilmakehän ylemmissä kerroksissa. Radiohiiliajoitus perustuu radiohiilen puoliintumiseen, joka kestää 5 730 vuotta. Hiili yhtyy happeen ja tämä taas sekoittuu ilmakehän hiilidioksidiin, jota kasvit käyttävät yhteyttämiseen. Kun kasvi tai eläin kuolee, radiohiilen sitoutuminen lakkaa ja sen määrä alkaa vähetä radioaktiivisen hiilen hajotessa. Mittaamalla radiohiilen määrä voidaan orgaanisesta aineesta otettu näyte ajoittaa. Menetelmä on hyödyllinen arkeologiassa, vaikka siihen sisältyykin virhemahdollisuuksia, sillä säteilyn määrä ei ole vakio vaan se on vaihdellut eri aikoina. 1600-luvun loppupuolta nuorempien näytteiden kohdalla menetelmä ei yleensä ole luotettava.


Sulje ikkuna