Etusivu > Helsinki > Museoviraston kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti

Museoviraston kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti

Museovirasto teki vuosina 2000–2003 kenttäinventointia vanhimmissa kaupungeissamme ja määritteli niistä ne alueet, joissa arkeologiset kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti säilyneet. Apuna käytettiin vanhoja kaupunkikarttoja aina 1600-luvulta alkaen sekä muita historiallisia tietolähteitä. Inventoinneissa käytiin läpi isoonvihaan (1713-1721) mennessä rakennettu alue kussakin kaupungissa ja määriteltiin alueella olevat tontit kolmeen luokkaan sen perusteella, kuinka hyvin arkeologisen kulttuurikerroksen arveltiin tontilla säilyneen. Inventointeihin ei liittynyt varsinaisia arkeologisia kaivauksia. Tuloksia käytetään kaavoituksen, rakentamisen, suojelun ja tutkimuksen ohjaamiseen.

 

Suurin osa kaupunkien vanhoista kulttuurikerroksista on tuhoutunut viimeisten sadan vuoden aikana keskustojen uudisrakentamisen yhteydessä ja kunnallisteknisissä kaivutöissä. Säilyneitä kerrostumia on jäljellä yleensä puutalotonteilla, kivitalojen pihoilla, aukioilla, puistoissa ja joillakin katualueilla. Myös mm. pohjaveden korkeuden muutokset ja saasteet heikentävät puurakenteiden ja esineiden säilymisedellytyksiä. Sen vuoksi säilyneiden alueiden vaaliminen ja tutkiminen on tärkeää. Niitä pyritään rauhoittamaan rakentamiselta ja toisaalta ohjataan rakentamista kulttuurikerroksia säilyttävään suuntaan. Jos rauhoittaminen ei ole mahdollista, tuhoutumassa oleva kohde tutkitaan. Jos kohde tuhoutuu tutkimatta, menetettyä tietoa ei voida koskaan saada takaisin.

 

Kaupunkikohtaisiin inventointiraportteihin (pdf) voi tutustua Museoviraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.nba.fi/fi/kaupunkiarkeologia.
Etusivu | Sivukartta | Takaisin