Vanhankaupunginkoski

Helsingin kaupunginmuseo 1988


Vuonna 1988 rakennettiin uudelleen läntisen Vanhankaupunginkosken länsirannan muurit, ja töiden yhteydessä tutkittiin kosken alapuolista ranta-aluetta Voimalamuseon ja Tavi-talon välissä. Alueen eteläosassa on sijainnut rakennuksia 1700-luvun lopusta lähtien, mm. läänin suurin viinanpolttimo-mallastamo-panimo kellareineen.

 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa alueelle oli syntynyt useassa vaiheessa jopa 5 metriä paksu louhinta- ja rakennusjätekerros. Kerrosten lomassa oli 1800-luvun lopun asuinrakennuksen, jääkellarin ja myllyn perustuksia, mutta ei kaupunkiajalle viittaavia rakenteita tai löytöjä. Alkuperäinen, huomattavasti lännempänä sijainnut ranta on ollut jyrkkä. Se on ollut pohjoisessa kalliorinne ja etelässä moreenirinne. Alueella on tuskin voinut sijaita satamaa tai laivanveistämöä. Vuoden 1645 kaupunkikartassa kyseiselle alueelle ei ole merkitty korttelia.

Koski ja voimalamuseo. Markku Heikkinen 1988, 
       HKM

Koski ja voimalamuseo. Markku Heikkinen 1988, HKM


Koeoja. Markku Heikkinen
       1988, HKM

Koeoja. Markku Heikkinen
1988, HKM
Etusivu | Sivukartta | Helsingin keskustaan | Muut Vanhankaupungin kohteet