Kaisaniemen metroasema

Helsingin kaupunginmuseo 1992


Kaisaniemen metroaseman rakennustöiden alkuvaiheessa vuonna 1992 työmaa-alueen itäseinästä paljastui lähes puolen metrin paksuinen tumma maakerros metrinpaksuisen asfaltti- ja täytemaakerroksen alta. Kerroksesta tehtiin siitepöly-, hiilihiukkas- ja kasvinjäänneanalyysit. Kasvinjäänteet kertoivat Kaisaniemen maiseman koko kehityskaaren sulkeutuneesta luonnontilaisesta metsästä viljelyn ja laiduntamisen leimaamaan kulttuurimaisemaan ja edelleen yhä voimistuvaan kaupunkiasutukseen. Mielenkiintoisia löytöjä olivat viikunan siemenet ja viljatattarin siitepölyt. Aluetta on käytetty ilmeisesti kaatopaikkana maaperän hiili- ja luupitoisuuden perusteella.

 

Näytekohta sijaitsi hiukan 1600- ja 1700-luvun rakennetun kaupunkialueen ulkopuolella. Karttojen perusteella kohdalla on sijainnut pieni kostea peltoalue kallioiden välissä.

Metroaseman työmaata.
       Markku Heikkinen 1992, HKM

Metroaseman työmaata.
Markku Heikkinen 1992, HKM


Maaleikkaus.
       Markku Heikkinen 1992, HKM

Maaleikkaus.
Markku Heikkinen 1992, HKM
Etusivu | Sivukartta | Vanhaankaupunkiin | Muut keskustan kaivaukset