Historien går igen: 1970-talet

Klänning 1970. Foto: Jan Lindroth Dräkt för modevisning
1970
Klänning 1975. Foto: Jan Lindroth Aftonklänning
1970-t.
Klänning 1977. Foto: Jan Lindroth Konsertklänning
1977

Den egentliga salongseran dog ut efter många skeden i mitten av 1970-talet. Fabrikssydda kläder uppträdde först parallellt med de handsydda och tog senare helt över handen. Kaarlo Forsman var den som segast höll fast vid salongsidén. Han planerade enbart unika kläder ända fram till år 1986. Under så gott som tre årtionden var det Salon Mauri Koponen som sörjde för Helsingforsbornas klädstil. Salongen var den sista i sin genre i vårt land och år 1988 stängde salongen sina dörrar för gott.

1850-691880-891890-991910-191920-291930-391940-491950-591960-691970-79
Inledning