Klänning 1925. Foto: Jan Lindroth

Aftonklänning ca 1925

siden
maximilängd framtill 102 cm
donation av arkitekt Agnes Dahl
NM 45078:2

Den pärlprydda miniklänningen, som går något nedanför knäet, är gjord i sidencrêpe. Den representerar den sparsmakade linjen vid mitten av 20-talet. Blicken dras till blombältet vid höften. För att vara en dräkt för en kvinna över 60 år är den rätt vågad.

Tre aftonklänningar har donerats till Finlands nationalmuseums samlingar ur brukets patronessa, Lydia Ingeborg Keirkners (f. Bremer 1861-1945) av allt att döma imponerande garderob. Inha järnbruk i Etseri blomstrade under fabrikören August Keirkners (1856-1918) tid i slutet av 1800-talet. Brukssamhället växte och byborna kunde få se stiligt klädda människor från olika delar av världen röra sig mitt i de finska skogarna. Brukspatronen lät bygga ett marmorpalats i Brunnsparken i Helsingfors för sin betydande samling av finländsk konst. Idag ägs denna värdebyggnad av staten.

Detalj | Förstora Inledning | 1920-29 | Föregående | Följande