Tillbaka
Promotionsdräkt 1950. Foto: Jan Lindroth
Foto: Jan Lindroth
Tillbaka