Puku 1977. Kuva: Jan Lindroth

Konsertklänning 1977

siden
maximilängd framtill 144,5 cm
donation av fru Yvonne Behncké
NM 2001039:15a-b

På en konsert i Isotalo i Norrmark 31.8.1977 uppträdde pianisten Adele Ester Merete Söderhjelm (1910-95) i den här sidenklänningen, vars sparsmakade modell tillåter tygets färggranna mönster att tala för sig (s.k. slinky look).

Merete Söderhjelm har gett konserter på olika håll i landet samt bl.a. i Paris, London, Warszawa och i Skandinavien. Som orkestersolist har hon uppträtt som en framstående tolkare av 1900-talets konserter. Hon har även verkat som lärare vid Sibelius-Akademin.

Förstora Inledning | 1970-79 | Föregående