Klänning 1880-tal. Foto: Jan Lindroth

Balklänning 1880-talet

sidenrips
maximilängd framtill/övre delen 80 cm
maximilängd baktill/ kjolen 144 cm
donation av doktor Lauri O. Th. Tudeer
NM 32035:1-2, 17-18
NM 8637:11 handskar

Till klänningen i sidenrips hör en övre del och en kjol med släp samt en annan övre del av enklare slag för dagsbruk Här kan man se alla dekorationer som var typiska för tidens mode: plisseringar, rynkningar, rosetter och en lång, tät knapprad. Endast turnyren saknas. Överdelen har linnefoder och ryggsidan har stöd av ben. En s.k. page, med vilken man bar upp fållen, gjorde det lättare att röra sig i klänningen. Pagen bestod av en snodd som fästes vid kjolen med en metallklämma. De vita sidenskorna med franska klackar samt handskarna kompletterar helheten.

Information om hur professorskan Ellen Mathilda Wilhelmina Tudeer (f. Wijkander, f. 1858) har använt klänningen saknas. Professorsfamiljerna hörde dock till de bildade klasserna, som mycket synligt deltog också i sällskapslivet. Professorn i grekiska och grekisk litteratur Oskar Emil Tudeer (1850-1930) var en betydande förmedlare av europeisk kultur och tillsammans med professor Valfrid Vasenius hörde han till grundarna av tidskriften Valvoja (1880). Senare grundade dessa två ungfinnar jämte sina hustrur kvinnoorganisationen Union, till vilken anslöt sig i huvudsak professorsfruar och lärare.

Förstora Inledning | 1880-89 | Föregående | Följande