Indrok Kandõs professori Setälän kielimestarina.
5. Indrok Kandõs professori E.N. Setälän kielimestarina. Uuškila. Valok. Vilho Setälä 1912.

Seuraava kuva