Fonografia kuunnellaan.
6. Fonografia kuunnellaan. Luuž. Valok. Lauri Kettunen 1920.

Seuraava kuva