Pitrõgin kylän kaivolla.
102. Pitrõgin kylän kaivolla. Taustalla näkyvät baptistikirkon rauniot. Pitrõg. Valok. Lauri Kettunen 1920.