Andrõks Rosenfelt. Mustanumm.
106. Andrõks Rosenfelt. Mustanumm. Valok. Vilho Setälä 1912.