Petr ja Mari Anzinan, vas. Griet Spruoik kahden poikansa kanssa. Siikrõg.
109. Andrõks Hausman. Kuolka. Valok. Vilho Setälä 1912.