Petr ja Mari Anzinan, vas. Griet Spruoik kahden poikansa kanssa. Siikrõg.
118. Petr ja Mari Anzinan, vas. Griet Spruoik kahden poikansa kanssa. Siikrõg. Valok. Vilho Setälä 1912.