Verkkoja selvitellään kuivumaan Luužin kylän rannassa.
60. Verkkoja selvitellään kuivumaan Luužin kylän rannassa. Valok. Vilho Setälä 1912.