62. Talveksi peitetty kolopuu,
jossa on kaksi pesää. Valok.
Ferdinand Leinbock-Linnus 1927.