80. Veneen purjetta korjataan. Kuolka.
Valok. Lauri Kettunen 1920.

Seuraava kuva