Viljams Krišjānis talking to Professor Emil Nestor Setälä in Miķeļtornis.
2. Viljams Krišjānis talking to Professor Emil Nestor Setälä in Miķeļtornis. Photo by: Vilho Setälä, 1912.