Didriķis Zandmanis. Melnsils.
107. Didriķis Zandmanis. Melnsils. Photo by: Vilho Setälä, 1912.

People 93 - 108