Draudziņš homestead in Lūžņa.
24. Draudziņš homestead in Lūžņa. Photo by: Vilho Setälä, 1912.

Nature, Inhabitants and Buildings 12 - 28