Pēteris Armands and Lība Krinkele pinning the plaice to be smoked on smoking
			skewers. Lielirbe.
50. Pēteris Armands and Lība Krinkele pinning the plaice to be smoked on smoking skewers. Lielirbe. Photo by: Vilho Setälä, 1912.

Fishing 44 - 61