Didriķis Belte. Miķeļtornis.
96. Didriķis Belte. Miķeļtornis. Photo by: Vilho Setälä, 1912.

People 93 - 108