Pēteris Niklāvs. Miķeļtornis.
97. Pēteris Niklāvs. Miķeļtornis. Photo by: Vilho Setälä, 1912.

People 93 - 108