Viljams Krišjānis sarunājas ar profesoru Seteli Miķeļtornī.
2. Viljams Krišjānis sarunājas ar profesoru Ē. N. Seteli Miķeļtornī. Foto: Vilho Setele, 1912.

Ekspedicījas 1 - 11