Seteles ekspedīcijas piederumi tiek vesti ar zirgu uz Lielirbi.
3. Profesora Ē. N. Seteles ekspedīcijas piederumi tiek vesti ar zirgu uz Lielirbi. Miķeļtornis – Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.

Ekspedicījas 1 - 11