Profesora Seteles teicējs Indriķis Kandiss Jaunciemā.
5. Profesora Ē. N. Seteles teicējs Indriķis Kandiss Jaunciemā. Foto: Vilho Setele, 1912.

Ekspedicījas 1 - 11