Miķeļtornī cilvēki dzīvoja arī vācu karaspēka atstātajās zemnīcās.
11. Miķeļtornī cilvēki dzīvoja arī vācu karaspēka atstātajās zemnīcās. No mājas bija a redzams tikai jumts, durvis un logi. Zemnīcas bija izraktas piekrastes kāpās Pirmā pasaules kara laikā. Foto: Lauri Ketunens, 19.6.1920.

Ekspedicījas 1 - 11

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28