Kolkas piekraste.
18. Kolkas piekraste.
Foto: Lauri Ketunens, 1920.

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28