Lībiešu teicēja Marija Šaltjāre. Pitrags.
103. Lībiešu teicēja Marija Šaltjāre.
Pitrags. Foto: Lauri Ketunens, 1920.