Lībieši svētku drānās, muzikants ir latvietis. Sīkrags.
117. Lībieši svētku drānās, muzikants ir latvietis. Sīkrags. Foto: Vilho Setele, 1912.