Pēteris un Marija Anzenavi, kreisajā pusē Grieta Sproģe ar diviem dēliem. Sīkrags.
118. Pēteris un Marija Anzenavi, kreisajā pusē Grieta Sproģe ar diviem dēliem. Foto: Vilho Setele, 1912.