Klāvs Dišlers ar ģimeni, Vaide.
127. Klāvs Dišlers ar ģimeni: Trīna Dišlere, Līze, Kārlis Zariņš, Jūle un Nika Leimaņi, Mīle, Jānis Bertholds, Elza un Lēna, Kārlis Dišlers, Kārlis Leimanis, Zelma, Milda Zariņa. Vaide. Foto: Vilho Setele, 1912.