Jānis Bertholds ar 9 gadus veco mazdēlu Džemu Bertholdu. Vaide.
128. Jānis Bertholds ar 9 gadus veco
mazdēlu Džemu Bertholdu. Vaide.
Foto: Vilho Setele, 1912.