Pēteris Didriksons un Didriķis Dambergs. Lielirbe.
135. Pēteris Didriksons un Didriķis Dambergs. Lielirbe. Foto: Vilho Setele, 1912.