Lībiešu Savienības biedri. Lauri Ketunens un Oskars Loritss rosināja lībiešu sakarus ar
radu tautām.
141. Lībiešu Savienības
(dibināta 1923. gadā) biedri.
Lauri Ketunens un Oskars Loritss rosināja lībiešu sakarus ar radu tautām. Foto: Lauri Ketunens, 1923.