Somi un lībieši Sīkraga stacijā 1923. gada vasarā.
143. Somi un lībieši Sīkraga stacijā
1923. gada vasarā.
No kreisās: Lauri Ketunena meita Marjo, Alfreds Breinkopfs, Ketunena mājkalpotāja no Somijas, Breinkopfa kundze, Oskars Cerbahs, Tiļļu Anna, Lauri Ketunena meita Kaiju, aizmugurē Hilja Ketunena. Foto: Lauri Ketunens, 1923.