Tīkli  uz vabām. Kolka.
20. Tīkli uz vabām. Kolka. Foto: Lauri Ketunens, 1920.

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28