Dūmnamiņš un veļas sile pie sienas. Pa kreisi Andrejs
Veinbergs. Lūžņa.
21. Dūmnamiņš un veļas sile pie sienas. Pa kreisi Andrejs Veinbergs. Lūžņa. Foto: Vilho Setele, 1912.

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28