Dzīvojamā ēka Miķeļtornī.
25. Dzīvojamā ēka Miķeļtornī. Foto: Vilho Setele, 1912.

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28