Dzīvojamā ēka. Kolka.
28. Dzīvojamā ēka. Kolka. Foto: Vilho Setele, 1912.

Daba, iedzīvotāji un ēkas 12 - 28

Daba, iedzīvotāji un ēkas 29 - 43