Bušu dalīšana Miķeļtorņa jūrmalā.
45. Bušu dalīšana Miķeļtorņa jūrmalā. Foto: Vilho Setele, 1912.