Bušu tīrīšana Miķeļtorņa jūrmalā.
46. Bušu tīrīšana Miķeļtorņa jūrmalā. Foto: Vilho Setele, 1912.