Tīrītu bušu sālīšana. Sīkrags.
48. Tīrītu bušu sālīšana. Sīkrags. Foto: Vilho Setele, 1912.