Kūpināmās butes tiek vērtas uz virbiem. Aizmugurē kūpinātava.
Miķeļtornis.
49. Kūpināmās butes tiek vērtas uz virbiem. Aizmugurē kūpinātava. Miķeļtornis. Foto: Vilho Setele, 1912.